Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2019

Ο μύθος του υπερμεγέθους δημόσιου τομέα! Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη
Ημέρες που είναι στην πολιτική μας σκηνή, έχει σημασία να υπενθυμίσουμε ότι ο νεοφιλελευθερισμός σαρώνεται ανελέητα από τους λαϊκιστές, που κατέκλυσαν την υφήλιο και που κατέλαβαν ήδη τις κυρίαρχες δυνάμεις του κόσμου μας, επιβάλλοντας ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης. Από τους κανόνες αυτού του νέου συστήματος απουσιάζει παντελώς η αντιπαλότητα που υποθάλπει ο νεοφιλελευθερισμός, ανάμεσα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ο παλιός διαχωρισμός δεξιάς και αριστεράς πολιτικής έχει ατονήσει, και έχουν εκδιωχθεί από τον κατάλογο των εφαρμοζόμενων μέτρων πληθώρα ταμπού, που αποτελούσαν πάλαι ποτέ το Ευαγγέλιο των νεοφιλελεύθερων.
Να προσθέσω ότι είναι χωρίς σημασία η περιφρονητική στάση και η δυσμενής κριτική των παραδοσιακών κομμάτων εναντίον των λαϊκιστών, δεδομένου ότι οι τελευταίοι αυτοί καλώς ή κακώς, εξελίσσονται σε κυρίαρχοι του κόσμου. Στο μέτρο που μπορεί κανείς να κρίνει –με βάση πάντοτε το προγραμματικό ευχολόγιο της ΝΔ– οι συγκλονιστικές αυτές θεσμικές μεταβολές δεν έχουν αγγίξει τη νέα κυβέρνηση της Ελλάδας, η οποία φαίνεται ότι παραμένει δέσμια του διεθνώς, κατεδαφισμένου νεοφιλελευθερισμού.
Μερικές από τις ενδείξεις αυτής της επικίνδυνης προσκόλλησης προς το πεπερασμένο πια σχήμα του παρελθόντος είναι η, οπωσδήποτε, εσφαλμένη εντύπωση ότι ο ελληνικός δημόσιος τομέας είναι υπερμεγέθης. Στην πραγματικότητα το μέγεθός του βρίσκεται στο μέσον των αντίστοιχων δημοσίων τομέων στην Ευρώπη. Εξάλλου, η ΝΔ φαίνεται ότι θα υιοθετήσει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα τη λογική «πονάει κεφάλι, κόβω κεφάλι» την οποία επιφυλάσσει και στα ΑΕΙ για την κατάργηση του ασύλου.
Εξυπακούεται ότι καταδικάζω ανεπιφύλακτα τα έκτροπα και τις βαρβαρότητες, που λαμβάνουν χώρα σε σχεδόν καθημερινή βάση στα ΑΕΙ της χώρας. Πιστεύω, ωστόσο, ότι δεν είναι λύση η κατάργηση ενός μέτρου, που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και που λήφθηκε ακριβώς για να αντιμετωπίσει ορισμένες απαράδεκτες καταστάσεις του παρελθόντος, των οποίων η λήθη δεν εξισώνεται με πρόοδο, αλλά με οπισθοδρόμηση.
Υπάρχουν ασφαλώς ωριμότερες λύσεις από το «πονάει κεφάλι, κόβω κεφάλι»! Όπως η λήψη ενισχυμένων μέτρων για τη φύλαξη του χώρου των ΑΕΙ και η προάσπισή του με συμπληρωματικές διατάξεις, που να το καθιστούν απρόσβλητο και ικανοποιητικά λειτουργήσιμο. Μια λύση θα ήταν η ύπαρξη φυλάκων για όλο το 24ωρο, στους χώρους των ΑΕΙ.
Το ίδιο συμβαίνει και στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, θα πάρει αποφάσεις προς τη λάθος τη κατεύθυνση. Οι εμφανείς προθέσεις της ΝΔ για περιορισμό του συγχέουν δύο εντελώς διαφορετικά θέματα: μέγεθος και αναποτελεσματικότητα. Ο ελληνικός δημόσιος τομέας είναι αναποτελεσματικός, αλλά όχι υπερμεγέθης. Ο περιορισμός του δεν θα τον καταστήσει περισσότερο, αλλά λιγότερο αποτελεσματικό. Δύο, δηλαδή, εντελώς διαφορετικά θέματα, που απαιτούν και διαφορετική προσέγγιση.

Κυριακή, 4 Αυγούστου 2019

ROBOTICS AND ITS IMPACT ON EMPLOYMENT: A PROPOSAL TO ADDRESS MASSIVE UNEMPLOYMENT Maria NEGREPONTI-DELIVANIS University Of Macedonia, Thessaloniki


Journal of Global Strategic Management | V. 12 | N. 2 | 2018-December| isma.info | 095-106 | DOI: 10.20460/JGSM.2019.272
95

ROBOTICS AND ITS IMPACT ON EMPLOYMENT: A PROPOSAL TO ADDRESS MASSIVE UNEMPLOYMENT Maria NEGREPONTI-DELIVANIS University Of Macedonia, Thessaloniki

ABSTRACT This article analyzes the overwhelming changes that robotics and Artificial Intelligence will bring to our lives, many of which are already with us. It explains how robots were born, and the difficulties of assessing the productivity of new technologies are underlined. Next, a distinction is made between the effects of robots when used as human aids and as a substitute for human labor. In the second case, the threatening question arises of how to solve the problem of mass unemployment, which will surely be caused, as there will no longer be any kind of work, as demanding as it may be, that cannot be executed by robots. The answer is that, in fact, the real problem is the way wealth is distributed, not unemployment. Given that new technologies are the legacy of the long-term development of the whole of mankind, it is unacceptable for their beneficial consequences to be monopolized by a small group of people owning the robots. Therefore, in the next few years state intervention will prove absolutely necessary in order to impose an adequate mode of income distribution. Finally, the article highlights the unknown risks associated with Artificial Intelligence and refers to measures that could mitigate them.
Keywords: robots, Artificial Intelligence, globalization, full employment, Democracy, mass unemployment, income distribution, inequalities, state intervention

INTRODUCTION
The invasion of robots and Artificial Intelligence is predicted to radically change our everyday life. New technologies, which in many cases already apply on a relatively large scale, bring revolutionary changes on all levels. The main problem of the dominant economic theory is its inability to interpret the way they operate. It could be argued that the initial post-industrial stage has come to an end, and a new stage of capitalist development is rising, into the international economic front, through the old one, namely the stage of automation. The agonizing question logically put forward here, is whether these radical changes to society and the economy will be for better or worse. The easy and quick answer would be that they will be for the better, as these new technologies are expected to considerably relieve mankind from routine and heavy work. The human race could therefore free up time to engage in what it most prefers, and could not previously extensively enjoy.
It is clear, however, that this answer perceives robots as human associates and not as substitutes. However, the danger that a large and increasing part of the activities of the new technologies will not simply co-operate with man but will replace and even threaten him, is visible and perhaps already present. This is why it unfortunately seems that these optimistic predictions are not absolutely realistic. On the contrary, what is already happening, and what is certainly about to happen in this field seems to justify the pessimists. The major threat of automation for human societies is the creation of uncontrollable technological unemployment, accompanied by a worsening of the already unacceptable inequality of income and wealth distribution, unless the necessary measures are taken to counteract it. In addition to the impact of new technologies on employment, on which the quality of life as well as mankind’s survival depend, new technologies include other risks that refer to dangerous and undesirable changes in behavior, choices and human psychology (Brooks, 2017). There seems to be a new human species which spends endless hours of each day on "smart phones", which rarely goes out with friends, which is better informed than in the past but has no time and especially no interest in thinking, analyzing and going to the bottom of things and which presents frequent and sometimes dangerous depression tendencies. This is a transition from too many working hours to the work of "smart phone". In the following three paragraphs, I will first address the content and consequences of new technologies on employment, secondly the content of Artificial Intelligence and its threats to humanity, and thirdly, I will propose a solution to the problem of unemployment and to some of the other visible risks – a solution that I have been supporting for a long time.
Journal of Global Strategic Management | V. 12 | N. 2 | 2018-December| isma.info | 095-106 | DOI: 10.20460/JGSM.2019.272
96
The content and impact of new technologies
What are robots and how they were created
Robotics has been born through the advancement of many technologies, with the result that robots were initially able to distinguish objects, move them, imitate simple human movements, learn simple skills, work as a team, and work with other robots. Up to this point, robots would represent valuable human assistants, would free up time and allow man to work less hours and enjoy more time for leisure, personal development and entertainment, while the robots would be totally dependent on him.
This was exactly what happened initially, and these expectations were, obviously, the basis of the original idea behind their creation. Over time however, the robot's evolution became almost uncontrollable. That is why it is almost naive now to refer to robots exclusively as assistants. This is because it is no longer possible for man to be sure that when he leaves the robots alone in the evening, he will find them in the same state in the morning. No matter how unbelievable, the newest developments in the field of robotics prove that, after a critical learning limit, human teaching is no longer enough for the robots, who proceed to develop their knowledge by teaching each other. The most striking but also the most scary fact is that robots converse in a language that is inaccessible to humans (Wilson, 2017).
The simplistic interpretation of the method used for the achievements of robotics is, by analogy, imitation of the function of the human brain. The learning method is based on the repetition of a large number of data, such as images, voice, credit cards, which have been fine-tuned over time, ensuring almost 100% successful results. Robot programs are based on algorithms that are customized and constantly refined by dedicated scientists sought out by the major platforms of Facebook, Google, IBM, Alibaba, Tencent, etc. Tencent invests huge amounts of money in robotics and ferociously competes with each other to conquer the robotics market, promising huge profits.
The basic theoretical problems of new technologies Measurement of labour and capital productivity
An important and unresolved problem at present is the inability to measure the productivity of the two key factors of production, labour and capital. This is because, in this new stage of capitalist evolution, the importance of both main factors of production, labor and capital is decreasing and a third, or even fourth production factor emerges, if land is taken into account. This new factor of production is automation which embodies the ultimate form of innovation, and promises significant profits in the future. These profits are no longer predicted to favor capital, in its classical form, nor labor, both of which represent traditional factors of production. On the other hand, a small group with new ideas, innovative and creator of new products, new services and new business models, is emerging and imposing itself as the beneficiary of these significant profits. The mode of distribution, thus set for the future, is that of the well-known Pareto curve, in which a small number of players earn a disproportionately large portion of the profits (Brynjofsson, McAffee, and Spence, 2014). This new factor is innovative ideas, which are more scarce than work, but also than traditional capital. Ultimately, however, innovative ideas can also be perceived as a form of special capital whose increased remuneration will continuously reduce the share of labor in GDP.
Measuring total productivity
Difficulties arise, however, not only in the calculation of the productivity of the two main traditional factors of production but also in the assessment of total productivity in this new evolutionary stage of capitalism.
Thus, M. Kalecki's predictions (as cited in Robinson and Wilkinson, 1977) are justified, according to which, contrary to the second industrial revolution which was accompanied by a more equitable income distribution necessary for the absorption of mass production, the third stage of the capitalist process has caused unemployment and poverty in humanity. A few years ago there was talk of a 2/3 society, and the healthy reaction was that it should be avoided in every way. The society, however, that is now expected, is at risk of being 1/10, which represents a hellish future for most of the population as only 10% of it will assure a satisfactory living.
The difficulty of measuring overall productivity resulting from this new form of technical progress is due to the fact that it concerns qualitative rather than quantitative data (Gordon, 2016). Obviously, mobile
Journal of Global Strategic Management | V. 12 | N. 2 | 2018-December| isma.info | 095-106 | DOI: 10.20460/JGSM.2019.272
97
phones, the internet, decreasing computer prices, etc., are in the interest of consumers, but they do not increase GDP, in accordance to Solow's paradox which has become the focus of numerous interpretive efforts on what might be happening at the AI stage, and one may explain the fact that it results in low productivity.
Indeed, although companies invest astronomical amounts in robotics, productivity growth is steadily decreasing. According to Jean-Hervé Lorenzi, chairman of the Economics Cycle: "Everywhere in Europe, the US and China, productivity gains are divided by two over a decade" (Gordon, 2016). In the United States, the annual productivity growth rate was 3% for the 1920-1970 period, 1.8% for the 1970-2006 period and 0.9% for the last decade (Mathieu, 2017). But without increasing productivity there is no growth.
The effects on employment
Regarding the effects of robotics on employment and on income and wealth distribution, there are optimists and pessimists. Both categories agree on the following: -first that full-time employment is ultimately a thing of the past, and -second, that globalization has already created a situation with a few winners and many losers.
I will argue here that the difference between the optimists and pessimists mainly refers to their respective time frame. More precisely, the optimists believe that robots will always be people's helpers and will depend on them, while possible problems relate to the distant future, while pessimists see further towards a time when robots will be substitutes for human labor and will have surpassed human intelligence.
The optimistic version - Robots as human aids
Scientists, in the optimistic category (better qualified as less pessimistic), argue that the major problems for workers will not be pressing for the next ten years. They also hope that they will be able to deal with them in time. This relative optimism was expressed in an early 2017 study by the McKinsey Institute (Mathieu, 2017). It questions the very pessimistic conclusions of a previous study, according to which 47% of employment is in danger of being automated. In principle, the McKinsey study also supports that 49% of working time can be substituted by automation. The optimism, however, of these studies lies in the assumption that the future of employment will not only be determined by what is technologically possible but also by other factors. The McKinsey study states that cars with no driver are expected to abolish the employment of 1.7 million truck drivers. However, the replacement of the trucks will require an investment of one trillion dollars, and it is expected to take time. Excessive optimism seems to be justified by similar developments in the past that did not verify pessimistic predictions, including those by John Maynard Keynes, 80 years ago. Keynes then referred to a "new epidemic", which he named "technological under-employment," and which fortunately did not materialize. An additional problem, resulting from the massive substitution of workers by robots, is the drastic reduction of government tax revenue. There are thoughts that robots should be taxed as normal human workers. Optimists, regarding the impact of robots on our lives, highlight the side of the help that they will provide to humans, arguing that robots will replace personal computers.
One of the most important robot services is unmanned cars, which are expected to reach consumers by 2020, limiting the circulation of traditional cars by about 80%, greatly reducing the duration of trips, as well as atmospheric pollution (Rus, 2015). Robots are also predicted to offer significant services to housewives in transporting their groceries. More precisely, in the housewife's help area, a robot, named GITA (The Economist, 2017a), will follow its owner on the way back from the supermarket, laden with the latter’s shopping and communicating with him or her when needed. Automated airplanes are furthermore being planned for the US Air Force, with a system designed to reduce the relative cost of each aircraft by $800,000 (The Economist, 2016a) The activities, which are predicted to be mostly affected by robots as human assistants, are shipping, medicine, hospitals and the war industry (Fitzpatrick, 2016).
The pessimistic version of robots as substitutes for human labor
Unfortunately, the optimistic outlook concerning the impact of robotics on employment has proven to be utopian and has never materialized. Robots did not come to help, but to replace human labour, and not only. Substitution of human labour by robots is progressing in many sectors at an accelerated pace, and it
Journal of Global Strategic Management | V. 12 | N. 2 | 2018-December| isma.info | 095-106 | DOI: 10.20460/JGSM.2019.272
98
is burdening the already difficult situation prevailing in advanced economies, where the form of full-time employment accounts for an ever-lower percentage of the total, to the benefit of informal work. In 2013, robots were used on a global basis at around 1.2 million. In 2015, their number reached 1.6 million and is projected to reach 2.6 million in 2019 (World Robotics, 2016, and Executive Summary World Robotics, 2017).
Their capabilities are improved and multiplied by astronomical speed, conquering human skills in rapid succession, even those considered the most difficult and complex. Even worse, in many cases robots prove to be more "able" and more "endowed" than humans.
Following are a few references and examples on the substitution process of humans by robots:
Those already happening
Unfortunately optimism is dramatically overruled on a daily basis, as evidenced by the few, if any, following references:
* Note that already today, 101 robots are used for every 10,000 employees.
* In the first place, I choose in particular a recent announcement referring to a large hospital bed manufacturing facility in Prague, Czech Republic, with exports all over the world (Alderman, 2018). This company, Linet, was unable to secure workers despite offering higher wages, and had to resort to robots. And it is neither the first nor the only enterprise in the Czech Republic employing robots, since automation in the country has increased by 40% in the period 2010-2015 (International Federation of Robotics). In addition to making beds, robots in the Linet company perform other tasks such as sewing, painting, welding. 30 robots do jobs that would require 200 employees. Although the case of the Czech Republic is excellent, representing the highest rate of growth and the lower unemployment in the EU, as well as a ban on the admission of refugees / migrants to its territory, the decline in growth or even recession in the future will raise there, as well, the general problem created by the use of robots, i.e. unemployment.
* Let me also mention the case of a new hotel in Japan called Henn-na, where customers are welcomed, registered and bid farewell to by robots. The robots in the hotel in question, are also able to accompany customers to their rooms, speaking their preferred language, and adjust room temperature. In their rooms, hotel guests have access to voice instructions concerning lighting, as well as weather and time information (West, 2015).
* Always, by way of example, as the list of substitution possibilities for human work is already long and enriched daily, let me quote an Amazon experiment aiming to see whether robots would be able to automatically select items from a warehouse shelf, which employs 50,000 people, and move them around. During the experiment, a robot managed to perform 10 of the 12 tasks in total. The company, located in Berlin, "hired" 15,000 robots, and plans to hire more in the future.
* Very recently, a robot very successfully completed an extremely delicate surgery, joining veins, which only a handful of surgeons would be able to do. And although it was the first time a robot was recruited for this fine job, there was no problem (Wehner, 2017).
Coming changes
British scientists have developed a new Artificial Intelligence system that can diagnose heart disease in a timely manner, better than doctors. A second system does something similar concerning lung cancer. This is the first system, developed at Oxford's John Radcliffe's hospital, which can “see” critical details in the diagnostic tests that go beyond the doctor's eye.
Artificial Intelligence is estimated to significantly reduce health costs as, among other things, many patient interventions could be avoided thanks to the most timely and accurate diagnoses. According to researchers, the effectiveness of robots seems to exceed that of doctors in the diagnosis and the assessment of the likelihood of each patient suffering a heart attack in the future. Ultromics was originally trained in the study of the medical archives of the 1,000 patients who had been hospitalized over the past seven years, along with the analysis of additional information on whether each patient eventually developed heart disease. Along the way, the system was taught to diagnose on its own.A similar Artificial Intelligence system was developed for the early diagnosis of lung cancer. The system detects the pulmonary nodes and distinguishes harmless from dangerous ones.
Journal of Global Strategic Management | V. 12 | N. 2 | 2018-December| isma.info | 095-106 | DOI: 10.20460/JGSM.2019.272
99
Very recently, the Americans built a tiny robot, intended to enter the human body, control its functions and secure the necessary drugs. It eventually dissolves within the human body (Corman, 2018).
A recent report, referring to employment in banks, predicts that over the next decade, the latter will cut employment by 30% due to the use of new technologies (Citigroup, 2016).Economist Martin Ford predicts that all middle-class jobs will disappear, economic mobility will cease, and plutocracy will flee to fenced communities or special cities guarded by automated military robots and unmanned airplanes (The Economist, 2017b). At the University of Berkeley, California,, much more complex machines than before are being manufactured which, in addition to industry, will be used in the near future for housework (Metz, 2017).
Catalytic changes are also envisaged in the wider area of education (The Economist, 2014), where digital new technology is already replacing traditional teaching through on-line teaching without human participation. Moreover, in several cases, personal secretaries have already been substituted by robot Alexa, who is available at all times to serve her boss, has a calm and almost warm voice and is able to serve every request.
Robots, on the other hand, recognize the human voice and are able to speak, but are still unable to take part in a conversation. Stunning advances have also been made by robots who are now able to mimic voices (The Economist, 2017c).Researchers in Singapore have created the first two robots in the world to do something difficult and unpleasant for humans: furniture assembly. These are the robots belonging to the Nanjing Technological University, which have arms, sensors and 3D cameras and were able to assemble an IKEA “Stefan” chair in about 20 minutes.
Robots are everywhere! They displace man and take his place. These few aforementioned cases are enough to convince that robots have already pushed many workers out of the labour market, as well as predict a truly daunting future for human employment, in which unfortunately there is no room for optimism. A future where uncontrollable unemployment will prevail, leaving no job untouched, even those requiring knowledge, specialization and planning. The unseen and uncontrollable possibilities of Artificial Intelligence
Material hazards
The dangers surrounding the growing ability of robots to substitute for human employment as a whole are nothing compared to those threatened by Artificial Intelligence, many of which are already among us. There is a dark side to the Internet, which refers to "possibilities of gaining benefits through access to previously unknown software vulnerabilities," offered for purchase at the cost of thousands of dollars. It is estimated that the loss of business caused by hackers and cyber war, amounts to $400 billion per year (Shmidt and Cohen, 2017). "One can easily imagine a scenario in which non-governmental players - terrorists, militias, political centers - start a cyber war, faking its origin as belonging to a country-specific government"(Shmidt and Cohen, 2017). Hazards that are inconceivable, which can not be predicted, but could perhaps be prevented. The billionaire businessman Elon Musk, who founded Spacex and Tesla, expressed his fears concerning the threats by artificial intelligence, with the following statement: "With Artificial Intelligence we are summoning the demon" (McFarland, 2014), while philosopher Nick Bostrom of Oxford University believes that Artificial Intelligence is more dangerous than nuclear weapons (Griffiths, 2015/2018).
Not long ago, robots were able to perform relatively simple planned tasks they had been taught by humans, such as grasping and moving objects they had been shown. They are now already functioning in much broader fields, have significantly developed speech imitation, and most importantly, something that creates unpredictable future risks is their new ability to teach one another (Markoff, 2016), with no human intervention and to communicate with each other in a language unknown by man. The associated risks are well-known by the expansion of malware programs, which are increasingly available on the Internet, known as Blackshades. In addition, several computer security experts support that Internet criminals have been using Artificial Intelligence in a criminal way for more than a decade (Markoff ibidem).
The threats posed by robots start and end with the assumption that their learning curve follows a geometric progress and nothing prevents them from surpassing humans in intelligence. A hypothetical scenario is the occupation of the planet by pro-intelligent robots, deciding on their own future and
Journal of Global Strategic Management | V. 12 | N. 2 | 2018-December| isma.info | 095-106 | DOI: 10.20460/JGSM.2019.272
100
crowding out or even exterminating humans (as in the Karel Capek play of 1920).. Experienced scientists in Artificial Intelligence, such as Stephen Hawking and Elon Musk, suggest the need for research aiming at avoiding such, no longer improbable developments. Just like human intelligence often leads to actions that cannot be understood, Artificial Intelligence can cause unpredictable, unthinkable, and threatening situations for man. Particularly because, as in many cases, robot actions go beyond the limits of human teaching. But this dimension of robots means that man is unable, and in the future even less so, to control robots. Their own intelligence already presents evidence of being different and alien to human intelligence, and therefore, there is a very possible risk that any form of communication between humans and robots may prove impossible in the future. Furthermore, on the assumption that the nature and extent of robot knowledge follows uncontrolled paths, after a critical point, it is reasonable to assume that their actions will also be unpredictable. In addition, with the assumption that Artificial Intelligence is progressing faster than human intelligence, the submission of the human race to robots may in a few years no longer be part of the field of science fiction.
In many areas, robots perform better than humans, although their performance is due to their human education and repetition. In 1977 Gary Kasparov, the world chess champion, was defeated by an IBM computer. Dr Demis Hassabis from Google (The Economist, 2016b), with his own chess program, had an unbelievable result so far, when in March 2016, his AlphaGo system defeated him by 4: 1 in Seoul. Mr. Hassabis and his team at Google are already trying to create a "General Artificial Intelligence," capable of solving many problems, so as to abolish the need for specific programs for each (The Economist, 2016b). Artificial Intelligence programs are used on a daily basis by the major platforms of Google, Facebook, Microsoft, IBM, and so on, to improve service to users. Another area where artificial intelligence is predicted to be a great success is prediction of consumer behavior, and this has already been investigated by RTB House. The study took into account how users responded to two different posters, the first of which was man-made and the second based on algorithms. The question was to clarify whether intuition hinders on-line advertising success and whether Artificial Intelligence can have better results. After a test week, it turned out that the algorithm campaigns had better results than the corresponding human efforts. This is because in a split second it is possible to segment potential customers, create targeted ads for each of them, and to determine the change in their behaviour.
The frightening side of Artificial Intelligence is that, in fact, even the scientists involved in it do not know its potential, and therefore the potential dangers it involves. There are dark secrets at the heart of Artificial Intelligence, which at present nobody is able to explain and which Carlos Guestrin summarizes as follows (Knight, 2017): "We have not completed the dream, which is the Artificial Intelligence conversation with you or able to interpret it" and adds: "We are still far from being able to give a true interpretation to Artificial Intelligence" A simple but satisfactory definition of Artificial Intelligence has been attempted in the context of research as follows: "Artificial Intelligence is any technology that can perform work as would be done by man" (Chokshi, 2018). Reference is made to the article by Will Knight, which invokes incredible experiences from the use of Artificial Intelligence in a hospital, showing man's inability to understand the way of thinking of machines he himself created. In particular, at the Mount Sinai Hospital in New York, a research team implemented a program called "Deep Patient". This program, which was trained to use data from 700,000 people, discovered hidden hospital data that predicted which patients were predisposed to certain diseases, such as liver cancer, without receiving any order to do so. But what left the programmers surprised, and which was not called for by the program, is that the latter proceeded to forecasts which are very difficult even for psychiatrists. In other words, the program indicated which people were predisposed to schizophrenia. The head of the research team, Joel Dudley, made the following statement: "We can build these models, but we do not know how they work." Furthermore, an algorithm, capable of determining the day of our death, has been announced in the infinite and largely indecipherable sphere of Artificial Intelligence. This feature should preferably not be used for obvious reasons.
There is a moral problem raised by robots, made so perfect that they do not differ from human beings, with the question as to whether they can gain a conscience. Philosophers and scientists not only do not exclude this possibility, but also consider it very likely, although they have not yet found the way to "create consciousness. " These robots will be machines that will hurt, love, rejoice, wish, be disappointed and hope.
Journal of Global Strategic Management | V. 12 | N. 2 | 2018-December| isma.info | 095-106 | DOI: 10.20460/JGSM.2019.272
101
Those who fear the future capabilities of robots follow two directions. The first one refers to the dark aspects of the results often caused by algorithms, to the "black box" of their consequences. As to the future which they do not see as distant but quite near, they imagine Terminator disasters, and support the need for precautionary measures. It is, however, quite unlikely that robots will rise against humans of their own accord. On the contrary, it is very likely that they may be used by terrorists, villains or even dictators, and thus endanger humanity. The possibility of a robot war, with unpredictable and terrible consequences, can also not be ruled out. I would endorse Stephen Hawking, Max Tegmark, and Elon Musk's "request" to ban Artificial Intelligence weapons. Because, as robo-sceptics argue "it's easier to turn an Artificial Intelligence machine towards destructive purposes than a nuclear reactor" (Musgrave and Roberts, 2015). According to Elon Musk's projections, the evolution of Artificial Intelligence will begin to threaten mankind in 2024 and by 2060 one million people will have settled permanently on Mars.
"Machines are overpowering and replacing us. The big question is whether they will go as far as subjugating us according to the Israeli prophet, and "Homo Deus", which is the gospel of guru Yuval Noah Harari (Proto Thema, 2018).Especially for China, which is expected to be the leader in the field of Artificial Intelligence in 2030, there are fears from the West that it will try to secure Artificial Intelligence findings in order to monitor its citizens. Note that the West is not innocent of similar approaches. The only difference between China and the West is that the monitoring is less secretive in the second case, though not always. And in particular, not signing security terms on the use of confidential data will most likely prove dangerous to the world outside China. An additional area of Artificial Intelligence, which raises justified fears, is the possibility of its future combination with faked news, which will be impossible to distinguish from reality.
Artificial Intelligence and Democracy
Even beyond the unfathomable dangers portended by the generalized use of robots, lies a very important unaddressed issue which the West, at least theoretically, seems to be very interested in, namely the effect of robots on democracy. Capitalism and democracy are indeed based on the following hypothesis: "If well-informed citizens behaving rationally are able to express their free will, the combination of their individual preferences will result in the best possible outcome for society as a whole. Capitalism and democracy are therefore based on two conditions: the people must have access to information and the people must have the privilege of choice" (Nourbakhsh, 2015). Robotic technology, however, threatens to deactivate both of these aforementioned conditions. Here is an example of this happening, and in many cases already happening (Nourbakhsh, 2015). Google, and not only, is conditioning consumers' wishes, gathering a lot of information about them, and then informing businesses of its findings. I would also like to mention the recent Facebook scandal, through which private data on 87 million users were sold to Cambridge Analytica (Granville, 2018).
A scheme, which at first glance would be easily characterized as satanic, and which has already been implemented in a few cases in a rather simplistic form, aspires at mingling the human mind with Artificial Intelligence. Proposals for addressing the risks of new technologies
It is time to overcome the fears that are clouding our judgment about new technologies and, in particular, robotics, and to try to look at the problem at its core, without being affected by the prevailing viewpoint. We should try to see the exact nature of the problem in question and the form of the threats against human labor, whose manifestation is the most probable. It seems to be a fact that very soon, virtually all types of employment, not just routine jobs, will be possible to be executed very fast by properly trained robots. And it also seems a fact that almost all skills, even scientific ones, will be implemented by robots in ways that will prove more satisfying than human labour.
Human labour will be almost useless with the exception of training and directing the work of robots. Let's see, then, how panic addresses the labour of robots. "We will have no jobs, how will we make a living?" is panic’s obvious response to the above (at first glance) naive question. But, I think that the question is not at all naive, because these are two completely different problems, which are inextricably linked in the pre-robotic era, but are completely separated in robotics.
In the pre-robotic economy, human labour, combined with capital and land (the three factors of production), generated the production of goods and services. A portion of the wealth so produced
Journal of Global Strategic Management | V. 12 | N. 2 | 2018-December| isma.info | 095-106 | DOI: 10.20460/JGSM.2019.272
102
belonged to labour and this portion amounted to about two-thirds based on the Cobb-Douglas function's interpretation until the 1980s, but was then reduced due to the peak of inequalities, caused by globalization. People were obliged to work in order to secure an income that would allow them to survive. The problem of unemployment and underemployment is not new to the global economy and especially to Europe, but is perpetuated with no solution, and obviously worsens the problem of distribution inequalities. The evolution of robotics however, to the point of replacing human labour, not only alters the terms of human labour, but leads to radical changes. In fact, nothing remains the same in relation to the pre-robotic era.
Although it does not yet represent a major problem, perhaps due to the false impression that "we still have time", "that radical changes are not imminent", "that we need to solve more urgent problems", the new reality that is already upon us is in the meantime overthrowing the whole of economic science. And it is incomprehensible how this problem which should normally prevail over any other problem, has not yet become a major concern of trade unions, the left, sociologists and economists, philosophers, theologians and humanity as a whole. Some of the currently unanswered questions are as follows:
* Who will be the beneficiary of the robot labor productivity? Since robots represent neither "labour" nor "capital".
* How will the produced output be distributed, since the two main factors of production, "labour" and "capital" will have disappeared?
* Who will be the owners of the robots and how, and by whom will the quantity and type of robot production be regulated?
* What will be the relationship between robots and scientists (who will be among the few whose labor is indispensable) who will plan and oversee the work of the robots and how and by whom will they be paid?
* What kinds of monopolies, contrary to economic theory, could be created, and how could they be avoided?
Furthermore, above all else comes the big question of how the population will survive without working. In my opinion this is the problem that seeks immediate solution, with the increasing power of robotics, not the implications of substituting human labor with robots.
Putting the same question more directly: "Do we live to work or work to live?" We, undoubtedly work to live, so if we do not have to work in order to survive, the problem will perhaps be more of a psychological rather than a survival problem. That is, we will need to organize our time, liberated from obligatory work for survival, channelling it into constructive, collective and private activities.In the robotic era, production will, of course, continue with productivity constantly on the rise, but only due to robots. The mistake, therefore, is to consider robots as our competitors (as we seem to think of them), instead of our servants and slaves who will provide us with earthly paradise. We will be able to travel to the ends of the Earth, and soon the end of the universe; develop any kind of skill; take walks with our children and give them more time than ever before. Thanks to their slaves, our ancestors were able to develop arts and literature as few peoples on earth. Now, we are given a unique opportunity to have slaves without the moral concern of exploiting human beings. So what is our problem concerning robots? Certainly not the loss of jobs, which we are, however, focusing on. This is a pseudo-problem. Fear about the results of new technologies and robotics in particular, is theoretically absurd. Because if the ability of robots to replace human labour grows together with the production and wealth of nations, all people can live like kings, having slaves of a special nature to serve them. So where is the problem, and why is there such a debate about job loss? New technologies and robots belonging to them represent neither capital nor labour. They represent the evolution of humanity, which belongs to the whole of humanity, and not to certain groups. Substituting labour with robots will provide tremendous profits for the companies that created Artificial Intelligence, as well as for those adopting it. At the same time it will create mass unemployment.Again, it is clear that the real problem with robots is a problem of distribution of income and wealth, as in the near past, and the problem of unemployment that preceded robotics still remains. In particular, unemployment, which has not been addressed in either a rational or even humane manner, as it should have been, namely by reducing compulsory working hours, is a precursor to the abolition of employment.
Journal of Global Strategic Management | V. 12 | N. 2 | 2018-December| isma.info | 095-106 | DOI: 10.20460/JGSM.2019.272
103
It is a matter of life and death, for tomorrow's societies, to find ways to provide humanity with positive instead of negative consequences of new technologies. Although the problem wrongly appears as complex and hard to solve, we should note however that it is we the humans who will decide on developments, that solutions are real and simple, and that we therefore still have the power to prevent our planet from being transformed into hell.
Let me start with the solution to the problem of unemployment that preceded the problem of robotics and observe that it would be relatively easy if excessive individualism, the unlimited accumulation of wealth by a small elite and the culmination of corruption at all levels had not prevailed at such an unacceptably high degree. I have been arguing here for years that unemployment is, in fact, a pseudo-problem, while the real problem is income distribution (Negreponti-Delivanis, 1995). This is because unemployment is a consequence of the peaking income and wealth distribution inequality that has accumulated 45% of world GDP in the hands of an elite of 62 tycoons. To continue with unemployment, let us remind ourselves that it has been successfully addressed in the past, a fact that has been forgotten. Indeed, the problem is not new, as by analogy it emerged and was successfully dealt with after the end of the Second World War, with a large number of women entering the labour market. The problem of unemployment was then addressed in the only rational way that should be adopted in modern times. That is, with a radical reduction of official weekly working hours, by about 35%, then, compared to the corresponding pre-war level.It is clear that the catalytic changes in the labour market marked in the late 20th and early 21st century require greater instead of lesser government intervention so that unemployment is no longer used as the vehicle to achieve ever greater distribution disparities and to halt the transformation of the labour market into an increasingly wild jungle.
To avoid turning the 21st century into hell, we should speedily accept and understand that improved human knowledge is a heritage of the past and belongs to the whole of mankind. That is why it is inconceivable that it should be monopolized by capital / or by a small group of innovators, with the sole justification the lack of laws and rules of income distribution, in this new development stage presently witnessed by mankind. It is therefore necessary to achieve full employment through a drastic reduction of working hours, as was the case in the post-war economy. Indeed, while in 1840 the average weekly work amounted to about 70-80 hours, since the Second World War it has been reduced to about 40 or even fewer hours. There was full employment both with increased and lesser working hours, while the significant post-war reduction in working hours in no way prevented the rapid pace of progress in the then advanced economies and the realization of the 30 glorious years, thanks to them.
A similarly bold decision should have long been adopted to avoid the worst, especially in the area of distribution. Obviously, this initiative should be taken on a global level, so as to avoid jeopardizing any economies adopting it with a deterioration in their competitiveness. The reduction in working hours would have to go as far as restoring labour and capital shares in GDP, as prevalent in the Cobb-Douglas production function. These conditions in the labour market are a guarantee for the maintenance of a relative macroeconomic equilibrium and ensuring adequate effective demand for new products/services, in order to encourage the implementation and adoption of innovations.
The solution to the problems raised by robotics should follow the same direction as the solution to unemployment. That is, to the diffusion of the benefits brought by robots and not to the accumulation of the problems they create. It would be non acceptable for tomorrow's societies to tolerate the accumulation of the uncontrollable wealth created by robots, in the hands of the few who will own or control them. This wealth, on the contrary, should be distributed to the masses that will be unemployed precisely because the whole of mankind has reached such unpredictable heights that it does not need to work, or need to work hard, because it will have "slaves" to replace its labor. Unlike capital, at the industrial stage, robots are made up of ideas born out of the evolution of mankind and which therefore cannot possibly become the possession of the few who have managed to accumulate wealth during the previous stage of capitalism, the basic specifications of which they are attempting to extend to the new stage. In the capitalistic stage preceding robotics, wealth was combined with inequality and poverty, while in the robotics stage the combination will be wealth for very few and death for many, in the absence of a solution. Competition between businesses or individuals will be irrelevant, since the wealth generated by the work of robots will suffice for the entire human population, and all that needs to be done will be to ensure that it is distributed in such a way that everyone may live satisfactorily. In order to achieve a smooth
Journal of Global Strategic Management | V. 12 | N. 2 | 2018-December| isma.info | 095-106 | DOI: 10.20460/JGSM.2019.272
104
operation of the robotic world, the uncontrolled accumulation of wealth must be eliminated; the latter would be meaningless anyway, as long as the creation of ever greater wealth would be secured without any need for human effort. In the era of robotics, the generalization of the consequences of which will naturally take time, the active presence of the State is more necessary than ever. The state should study new ways of distributing the newly generated wealth so as to avoid the immense inequalities of previous periods and to ensure a decent living for the entire population. The state will also need to employ creative imagination so that the unemployed due to robotics may engage in constructive work, as idleness is at the core of all evil.
However, supposing that humanity has the intelligence to overcome the problems that robotics will create in the purely economic field, another much more frightening question remains unanswered. It could be formulated as follows: "What will be the impact of the generalized use of robots on the human psyche?" An article has come to my attention titled The Course Toward Post-Humanity (Lamendola, 2016), which does not directly refer to the consequences of robots in our lives but which probably includes them, and which outlines a mechanic man without sensibilities and with no soul, who is unable to love, and unable to communicate with the world of yesterday.
CONCLUSION
It is obviously not a solution to the problems of the 21st century economies to attempt to curb new technologies, since their implementation is linked to a number of positive results, which signify progress. However, as there have been bad experiences of mass unemployment, as a consequence of innovations in the past, it is imperative to take radical and effective measures to minimize the adverse effects of new technologies. Apart from the self-evident need to adapt new technologies to the specific conditions of individual economies, with an emphasis on emerging economies, the difficulty or inability to exploit them in an austerity environment or, even worse, in an environment of deflation is still to be highlighted. This is because new technologies are a vehicle for faster growth, which requires adequate liquidity and a better / more equitable income distribution to ensure sufficient demand for the products and services of new technical progress. The austerity imposed by the EU, with no expiration date, does not lend itself to adopting new technologies.
The adoption of new technologies, moreover, should be done with moderation and not uncontrollably. Taking some form of protective measures so that the economy is able to gradually exploit new technologies and not crash under their weight, is seen as a sine qua non choice of the economic policy to be followed.
State intervention will prove extremely important in this difficult stage of development, with the aim of reducing inequalities caused by technical progress. In addition to drastically reducing working hours, which is considered to be the most important measure to avoid the adverse effects of new technologies, the State will have to invest in large-scale investments to ensure high-standard education for all, linked to the requirements of new technologies. This measure is not a panacea but is expected to help in several cases. Also, instead of further reducing the welfare state, which has long been happening in Europe, the state should ensure an adequate number of hospitals free of charge, put limits on privatization, especially utilities, and intensify structural changes, in particular, in the field of employment, in order to make better and more efficient use of all workers.
The tolerance of peak unemployment in modern economies coupled with the practical refusal to adopt the only appropriate measure to deal with it (that is, the drastic limitation of working hours) is an irrefutable proof that humanity, in spite of its revolutionary advances in the field of technology, did not, unfortunately, improve the aspect of ethics. The other facet of unemployment is the refusal to diffuse the increased productivity of new technologies to the whole of mankind, where it is rightfully owned.
Journal of Global Strategic Management | V. 12 | N. 2 | 2018-December| isma.info | 095-106 | DOI: 10.20460/JGSM.2019.272
105
REFERENCES
Alderman, Liz (2018), " Finding no workers, companies get robots – Fast growing economies in Eastern Europe solve their sever labor shortage.” International New York Times , 18/04.
Brooks, David (2017), "Just how evil is tech"?, International New York Times, 24/11.
Chokshi, Niraj (2018), "Most see A.I, as a threat to jobs- just not their jobs", International New York Times,08/03.
Citigroup. (2016), “Digital Disruption: How FinTech is Forcing Banking to a Tipping Point.” (March).
Corman, James (2018), "A tiny robot to dole out the medicine", International New York Times, 26/01.
Fitzpatrick, Alex (2016), "Grappling with the right role for robots at work", Time 11/04
Gordon, Robert (2016), The Rise and Fall of American Growth , The U.S. Standard of Living Since the Civil War, Princeton University Press
Granville, Kevin. (2018), “Facebook and Cambridge Analytica: What you need to know as fallout widens”,New York Times, March 19, 2018.
Griffiths, Rudyard. (2015/2018), “Nick Bostrom: ‘I don’t think the articifial-intelligence train will slow down.’” The Globe and Mail, first published May 1, 2015; updated May 15, 2018.
International Federation of Robotics (IFR) is a professional non-profit organization established in 1987 to promote, strengthen and protect the robotics industry worldwide.
Knight, Will (2017), "The Dark Secret at the Heart of AI", MIT Technology Review, 11/04.
Lamendola, Francesco (2016),13/11 www.liberaopinione.net/wp/?cat=1&paged=6
Markoff, John (2016), "An artificial intelligence evolves, so does its criminal potential", International New York, Times, 25/10
Mathieu, Béatrice (2017), "Les chiffres trompeurs de la croissance", L'Express, 31/5.
McFarland, Matt. (2014), “Elon Musk: ‘With artificial intelligence we are summoning the demon.’” Washington Post, 10/24.
Metz, Cade (2017) "Machines that teach themselves", International New York Times, 19/09
Musgrave, Nash and Bryan W. Roberts (2015), "Humans, Not Robots, Are the Real Reason Artificial Intelligence Is", The Atlantic, 14/08,
Negreponti-Delivanis, Maria (1995), Unemployment – a pseudo-problem, Sakkoula, Thessaloniki
Nourbakhsh ,Reza, Illah (2015) ,"The coming Robot Dystopia", Foreign Affairs, July/August, p.26
Proto Thema (greek newspaper-First Subject)). (2018, March 25).
Robinson, Joan and F. Wilkinson (1977), "What has become of employment policy? ", Cambridge Journal of Economics, March ,p. 5-14
Robots revolt in R.U.R. A Reference to Karel Capek's play, 1920.
Rus, Daniela (2015), "The robots are coming", Foreign Affairs, July/ August
Shmidt, Eric and Jaret Cohen (2017), "Cyberwars: We must prepare ourselves for the wars of the future", The Economist, 02/01
The Economist. (2014), “The digital degree.” The Economist Briefing: The Future of Universities, 28/06.
The Economist. (2016a), “Aviation and robots.” The Economist, 20/08.
The Economist. (2016b), “Artificial intelligence.” Special Report, The Economist, 25/06.
The Economist. (2017a), “The future of home delivery.” The Economist, 18/02.
The Economist. (2017b), “Machine translation - beyond Babel.” Technology Quarterly Language, The Economist, 07/01.
The Economist. (2017c), “Cloning voices.” The Economist, 07/01.
Journal of Global Strategic Management | V. 12 | N. 2 | 2018-December| isma.info | 095-106 | DOI: 10.20460/JGSM.2019.272
106
Wehner, Mike @MikeWehner (2017), 03/10, 6.20 " A robot just performed one of the most precise medical procedures for the first time ever"
West, M. Darrel (2015) "What happens if robots take the jobs? The impact of emerging technologies on employment and public policy", Center for Technological Innovation at Brookings, October.
Wilson, M. (2017), "AI is inventing Languages Humans Can't Understand. Should We Stop It? Fast Company 14/7.
World Robotics Report 2016,IFR Press Releasess, Frankfurt, Sep 29,2016., https://ifr.org/ifr-press-releases/news/world-robotics-report-2016
Executive Summary World Robotics 2017 Industrial Robots, https://ifr.org/downloads/press/Executive_Summary_WR_2017_Industrial_Robots.pdf


Σάββατο, 3 Αυγούστου 2019

TITRE: LES INEGALITÉS EXAGÉRÉES DE LA RÉPARTITION DES REVENUS MENACENT LA CROISSANCE, MAIS AUSSI LE CAPITALISME ET LA DÉMOCRATIΕ par Maria Negreponti-Delivanis


TITRE: LES INEGALITÉS EXAGÉRÉES DE LA RÉPARTITION DES REVENUS  MENACENT LA CROISSANCE, MAIS AUSSI  LE CAPITALISME ET LA  DÉMOCRATIΕ
par Maria Negreponti-Delivanis

===========================================================

Résumé:
La conséquence la plus néfaste de la mondialisation, considérée comme le stade le plus avancé du capitalisme, est l'explosion des inégalités de répartition, à tous les niveaux, avec des gouvernements incapables (ou refusant jusqu' à présent) de les combattre. Le capitalisme est le système qui crée des inégalités parce que trop peu de gens sont capables de tirer profit des opportunités qui sont théoriquement offertes à tous ; mais aussi, cela va sans dire, parce que l'État, obéissant aux consignes de la vision extrême néolibérale, s'abstient d'assister les moins compétitifs.
Pourtant, récemment, une prise de conscience des dangers liés aux politiques en faveur des riches a mené à des propositions de mesures jusqu'à présent  inouïes. Provenant de mouvances différentes favorables à l’idée de « faire payer les riches », d'une progressivité des impôts, d'une imposition plus lourde des héritiers et même d'un plafond au patrimoine. Ces tendances vont dans le même sens que les mesures keynésiennes dont le but était de sauvegarder le capitalisme de ses excès. 

Mots-Clefs: répartition, inégalités, capitalisme, démocratie, néolibéralisme, croissance, populisme, héritage, État-providence


TITRE: LES INÉGALITÉS EXCESSIVES DANS LA RÉPARTITION DES REVENUS  MENACENT LA CROISSANCE, MAIS AUSSI  LE CAPITALISME ET LA  DÉMOCRATIE

Dans le contexte néolibéral et capitaliste, les inégalités en matière de répartition des revenus et des richesses n’ont que récemment été abordées comme un problème qui devait absolument être résolu. En effet, ces inégalités étaient interprétées comme les conséquences naturelles du bon fonctionnement du capitalisme, récompensant les plus puissants et enfonçant les plus faibles. D’autre part, du point de vue de la croissance économique et du développement, les inégalités ont longtemps été jugées souhaitables et nécessaires à la formation de l’épargne et des investissements. De plus, les néolibéraux soutiennent que ce qui compte, ce n’est pas comment le revenu est réparti, mais l’augmentation de la production du PIB, qui profite à tous, selon eux. De ce point de vue, même cet État social, qui vise notamment à limiter les inégalités, a été traité avec hostilité et en tout cas comme une anomalie du système, par les ultra néolibéraux. Parce que, selon eux, ce qui importe c’est de renforcer les plus compétitifs et non les moins compétitifs. Et puis, les aides sociales accordées par l'État réduisent, comme le disent les partisans du libéralisme, la propension au travail, faisant ainsi baisser la productivité au-dessous de son niveau potentiel.
Le capitalisme boursier ainsi que la mondialisation auquel elle est associée ont mené à toutes sortes d'inégalités et ce, à des niveaux jamais atteints. Cet environnement économique, nouveau et sans précédent, a créé une incertitude générale dans la mesure où il a considérablement réduit le nombre de personnes compétitives et capables de saisir les opportunités offertes par le stade de développement post-industriel mature que nous connaissons actuellement. Par contre, beaucoup sont marginalisés et de plus en plus menacés par le chômage généré par les nouvelles technologies. En effet, ces changements ont récemment conduit à la révision de nombreuses vues néolibérales parmi les plus fondamentales et extrêmes et ont suscité de sérieuses interrogations, à savoir dans quelle mesure les inégalités boostent la croissance ou − notamment lorsqu’elles dépassent un point critique − dans quelle mesure elles constituent au contraire un frein. En outre, de nombreuses indications sont alarmantes même pour l’avenir de la démocratie libérale, laquelle recule rapidement dans le monde entier, laissant la place à une démocratie illibérale, principalement en raison des difficultés de coexistence avec les inégalités extrêmes qui prévalent. Les « gilets jaunes », justement, expriment un profond sentiment d'injustice sociale.
Dans la Partie I de cet article, je rapporterai certaines formes extrêmes d'inégalité ainsi que les dangers de la déstabilisation du système capitaliste qui le menacent. Et dans la Partie II, seront formulées certaines propositions novatrices qui tendent à se consolider, bien qu’actuellement elles ne soient pas appliquées, et qui visent précisément à éliminer ces risques. Jusque récemment, ces propositions étaient considérées comme peu orthodoxes dans l'environnement néolibéral.
 

Partie I
Les inégalités incontrôlées dans la répartition et les menaces qui en découlent
La conséquence la plus néfaste et la plus dangereuse de la mondialisation, considérée comme l'étape la plus avancée du capitalisme et imposée comme la nouvelle cosmothéorie économique dans les années 1970, est l’explosion de l'inégalité dans la distribution à tous les niveaux, avec des gouvernements incapables d'y faire face (ou ne le voulant pas). Ni l'État social ni l'adoption de mesures de politique économique n'ont réussi à limiter l'accroissement incontrôlé des inégalités dans le stade post-industriel du capitalisme.

1. Les inégalités

1a. Répartition personnelle
La répartition personnelle du revenu, qui se mesure par l'indice de Gini (1), a intégré des évolutions en cascade dès l'installation de la mondialisation et du néolibéralisme. Plus spécifiquement, pour l'ensemble de la population mondiale, l'indice de Gini est de 0,70, c'est-à-dire qu'il indique une hausse sans précédent des inégalités, jamais atteinte par aucun pays dans le passé. En réponse à ceux qui, aujourd'hui encore, soutiennent que « les inégalités ont toujours existé », la montée faramineuse de celles-ci depuis l'installation de la mondialisation et du néolibéralisme effréné est la preuve de l'aggravation démentielle de la situation. En effet, 1 % des Américains les plus riches gagnait autour de 10 % du PIB de leur pays en 1915, et en 2007, ce taux avait grimpé à 24 %. Concernant la répartition de la richesse, l'évolution des inégalités est encore plus implacable, puisque dans le même intervalle (1915-2007), la part de la richesse des ménages les plus riches, à savoir 0,1 % de la population, est passée de 9 % à 22 %. Par ailleurs, une récente étude (Emmanuel Saez, Gabriel Zucman, révèle qu'aux États-Unis, en 1980, 1 % des citoyens adultes disposaient d'un revenu 27 fois supérieur en moyenne à celui de 50 % des adultes américains les plus pauvres. Cette différence est maintenant de 81 fois. Et puis, continuons avec les formes inimaginables d'inégalités qui hantent les économies avancées, à savoir les 16 000 familles qui appartiennent au 0,01 % de la population américaine et dont les richesses ont doublé depuis 2012. La Chine ne fait pas figure d'exception puisqu'elle s'est développée en aggravant les inégalités qui sont déjà proches de celles des États-Unis : 1,5 % des Chinois les plus riches disposent de 40 % du PIB, alors qu'aux États-Unis l'équivalent dispose de 50 % du PIB. Et à l'inverse, 50 % des Chinois les plus pauvres doivent se contenter de 15 % du PIB, et leur équivalent américain de plus ou moins 12 % (Alternatives Économiques, 2017).
 
1b. Répartition fonctionnelle
Les parts du travail et du capital dans le revenu national, telles qu'elles sont mesurées dans la fonction de Cobb-Douglas, restèrent inchangées jusqu'aux années 1980, autrement dit, jusqu'à l'installation de la mondialisation et aux évolutions qui l'ont accompagnée. L’OCDE publia en 2010 un calcul qui cumule les résultats macroéconomiques de quinze de ses États membres. Il en ressort que de 1976 à 2006, la part des salaires dans le PIB, y compris les salaires indirects, représentait 67,3 % jusqu'en 1980, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée de la mondialisation, et en 2006, elle enregistrait une baisse de 10 % pour n'être plus que de 57,3 % du PIB (2). Et puis, selon les estimations du FMI du mars 2008, la part des salaires dans les pays membres du G-7 a baissé de 5,8 %. Notons encore que le stade post-industriel a considérablement réduit les besoins en travail non qualifié, entraînant en même temps une baisse de la rémunération. Nous devons également tenir compte du fait que les nouvelles technologies du stade post-industriel ont rendu vraiment plus difficile le calcul de la productivité du travail et du capital dans un processus de production donné, ce qui a eu pour effet de faciliter l'exploitation du facteur « travail » par le facteur de production traditionnellement « puissant », à savoir le capital, surtout parce que l'interventionnisme de l'État a été désactivé. Le résultat est l'augmentation du volume d'emplois à temps partiel et généralement précaires.

1c. Des écarts démesurés et de plus en plus grands entre les salaires des CEO et le salaire moyen dans une même entreprise
La productivité est difficilement  envisagée dorénavant comme une mesure de détermination des parts du  travail et du capital à cause des écarts abyssaux mais inexplicables entre les salaires. En effet, en 1989, le salaire le plus élevé des patrons de grandes entreprises était 45 fois (The Economist,1999) supérieur au salaire moyen des travailleurs dans la même entreprise, et en 1999 l'écart était de 475 fois (Bianco, Lavelle 2000). Or, cet écart déjà énorme en 1999, non seulement ne s'est pas réduit au fil du temps, mais il ne cesse de s'amplifier. À titre d'exemple, le fabricant de jouets Mattel, en Asie, utilise des centaines d'ouvriers pour un salaire très bas. Dans cette entreprise, le salaire du CEO est 4 987 fois (Gelles) plus élevé que le salaire moyen. Un autre moyen de mesurer l'inégalité des rémunérations entre le CEO d'une grande entreprise et le travailleur, est de calculer le nombre d'années de travail que le travailleur moyen devrait effectuer pour gagner le salaire du CEO. Chez Live Nation Entertainment, le nombre d'années serait de 2 893 et chez Time Warner, il serait de 651(Gelles). Comme si le CEO des grandes entreprises gagnait chaque année le gros lot au loto. Mais ces écarts invraisemblables, ou plus exactement, ce niveau de rémunération incompréhensible, sont expliqués par les capacités exceptionnelles des CEO, lorsqu'ils en sont dotés. Les CEO, en d'autres termes, cherchent par tous les moyens (même illégaux, à condition que cela n'apparaisse pas au grand jour), parvenant souvent à l’augmenter, la valeur de leur action, même si la situation réelle de l'entreprise ne le justifie pas. Ainsi, les actionnaires sont-ils satisfaits et ne voient aucun problème à rémunérer le CEO en conséquence, pour services « spéciaux » rendus. Tout argument soutenant que l'ampleur de ces écarts reflète ceux de la productivité du travail ne tient pas.

1d. Des inégalités persistantes dans la répartition des salaires - Une situation qui empire à chaque génération
Un autre angle  (parmi tant d’autres) permettant d'examiner les problèmes de répartition des revenus et des richesses, est l'évolution dont il sera question dans cette section et qui, à première vue, semble inexplicable. Il s'agit de la dimension entre le PIB qui, ne serait-ce que faiblement, s'améliore d'année en année, et le mécontentement grandissant surtout de la classe moyenne, qui constate que son niveau de vie stagne dans la durée ou même se dégrade. Et c'est manifestement cela qui a porté Donald Trump au pouvoir, lui qui a justement promis que ceux qui avaient été exclus du progrès -essentiellement la classe moyenne- y seraient réintégrés pendant son mandat. Une étude menée aux Etats-Unis (Guvenen, Greg Kaplan et autres 2017) révèle de nombreux aspects inacceptables du problème de la répartition des revenus (3), qui justifient parfaitement le mécontentement de cette part importante de la population. En voici quelques-unes des conclusions :
• En 1973, le revenu d'un travailleur à plein temps (ajusté à l'inflation) s'élevait à 54 030 dollars par an, et en 2016 il était d'à peine 51 640 dollars.
En 1967 le salaire moyen (ajusté à l'inflation) d'un homme âgé de 25 ans était de 33 300 dollars par an, et en 2011 de seulement 25 000 dollars.
• Dans les années 2000-2017, le niveau des salaires aux États-Unis était inférieur de 10 % par rapport à celui des cinquante années précédentes (The Economist, 2018).
• Les choses ont commencé à se détériorer avec les jeunes de 25 ans, qui touchaient un salaire de plus en plus bas par rapport à la tranche d'âge supérieure à la leur, de sorte que pendant toute leur vie professionnelle, ils gagnaient moins que leurs prédécesseurs, et par conséquent avaient un niveau de vie plus bas.
• En fin de compte, il s'avère que depuis 1970, les 3/4 des travailleurs aux États-Unis n'ont pas vu leur niveau de vie s'améliorer. 4 travailleurs sur 5 n'ont pas connu de véritable progrès. Les fruits du progrès allaient directement aux 1 % de la population les plus riches des États-Unis.  
• 117 millions d'Américains adultes au seuil de revenu le plus bas (50 %) ont été complètement exclus du progrès, leur revenu étant gelé depuis 1970.
 
1e. Le fossé entre le nord et le sud 
Le fossé entre le nord et le sud a cessé de se resserrer ces dernières années (World of Work), surtout concernant les indicateurs de base de la mortalité infantile, de l'espérance de vie et de l'analphabétisme (PNUD). Quant au fossé entre l'habitant moyen des pays pauvres et des pays riches, il s'élargit : en 1990, un Américain moyen était 38 fois plus fortuné qu'un Tanzanien moyen, mais en 2007, l'écart était de 61 fois (PNUD). Le problème de l'approfondissement des écarts, notamment entre le nord et le sud de l'Europe, est devenu incontrôlable et dangereux pour l'avenir de l'UE, impactée à la fois par son avilissement et par la mondialisation (PNUD).
Concernant les inégalités grandissantes entre le nord et le sud de l'Europe (Negreponti-Delivanis, 2012), les politiques mercantilistes atypiques utilisées par l'Allemagne pour cumuler croissance et puissance économique se tournent contre les autres, surtout les plus faibles, et remettent au goût du jour des situations qu'Halford Mackinder avait analysées il y a un siècle  (Bellos). Selon les analyses du fondateur de la géopolitique, l'Allemagne applique dans ses relations avec les autres États les principes du commerce international et de la mondialisation, alors qu'à l'intérieur de ses frontières, elle impose le protectionnisme et l'autosuffisance.  Le point clé des projets du Parti national-socialiste des travailleurs allemands est la conquête de l'espace vital par les Allemands, c'est-à-dire un espace assez grand et riche en ressources naturelles pour que les Allemands puissent vivre en autarcie économique à un niveau non inférieur à celui des autres nations (4).

1f. L'oxymore de l'Allemagne : la pauvreté et les disparités s'accentuent dans l’économie la plus forte d'Europe (Eddy)
Le modèle de croissance allemand est généralement reconnu comme parfaitement réussi, et nombreux sont ceux qui recommandent au reste du monde de l'imiter. Or, derrière la flamboyance de l'économie allemande se cache une pauvreté croissante et des disparités abyssales. Il y a 22 ans, la banque alimentaire Tafel ouvrait ses portes dans un quartier de la ville de Bremerhaven, reconnue aujourd'hui comme faisant partie du district le plus pauvre d'Allemagne, et servait des repas aux plus démunis, qui sont déjà plus de 1,5 million. Or, à l'origine, la banque offrait 300 repas. À l'arrivée au pouvoir de Mme Merkel, elle en offrait 1 500, et aujourd'hui, elle nourrit 10 885 personnes, tandis que 120 familles attendent dans la queue. Les recettes néolibérales mises en œuvre durant les 12 années de pouvoir de Mme Merkel, considérées comme une belle réussite, ont élargi le fossé entre les riches et les pauvres, en raison du maintien des salaires à un niveau bas et de l'exemption d'impôt sur les bénéfices. C'est ainsi que 7,2 % de la population doit sa survie à l'aide de l'État. Par ailleurs, parallèlement à un taux très faible de chômage en Allemagne, 7 millions de travailleurs pauvres n'ont pas droit au système de santé gratuit.

1g. L'évolution des inégalités à l'ère de la robotique (Sachs, Kotlikoff )
Parmi les scénarios malheureux mais plausibles, il en est un qui prévoit l'augmentation de la productivité des robots. Or, ce ne sont pas les travailleurs qui en bénéficieront mais les propriétaires des robots et les auteurs d'innovations. Ceux-ci appartiennent à un groupe très restreint qui gagneront de hauts revenus, contribuant à l'aggravation de la répartition, déjà extrêmement inégale, des revenus et des richesses. De récentes études concluent que les causes de la concentration sans précédent des revenus dans les mains de Crésus qui  peuvent s'expliquer dans une large mesure par leurs activités liées aux innovations technologiques (Kearney).

 2. Les dangers
   L'ampleur inimaginable de ces inégalités de répartition des revenus et de la richesse (telles que ci-dessus à 1) est enfin reconnue comme étant très dangereuse sur l'oviste plan économique et pas seulement social, comme on le pensait jusque récemment. Ces risques, qui existaient déjà dans une certaine mesure, se sont accrus avec l’arrivée et l’instauration de la mondialisation, et ce pour de nombreuses raisons. Tout d’abord, la mondialisation a violemment séparé le salaire des travailleurs de la productivité, s’efforçant de façon inconsidérée de les ajuster à ceux appliqués dans les économies les moins avancées de la planète. Cette équation a été mise en œuvre au moyen de l’ouverture et du non contrôle des frontières nationales, qui ont obligé les travailleurs des économies avancées à se mettre en concurrence avec le niveau dégradant des salaires des travailleurs des économies en développement. La mondialisation a réduit la capacité de négociation des travailleurs au profit de celle des entreprises qui se sont empressées d’exploiter la situation. La mondialisation a généreusement augmenté la richesse d’un petit nombre au détriment du bien-être de la classe moyenne et des plus pauvres. Par ailleurs, la mondialisation tolère − tout en s’abstenant systématiquement de prendre les mesures adéquates − et encourage même des inégalités inconcevables dans la répartition des revenus et des richesses (Kristensen). La mondialisation a exacerbé la liberté effrénée des échanges sur le marché boursier, ce qui s'est traduit par des inégalités de répartition (Alternatives Économiques, 2016). La mondialisation a affaibli le pouvoir des organisations de travailleurs, que les entreprises se sont approprié. Dani Rodrik (2018) résume très bien l’impact de la mondialisation, en particulier dans ses dernières phases, à savoir l’apparition d’inégalités abyssales, ce que nous sommes en train de vivre: « Elle prend tout simplement de l'argent à un groupe pour le transférer à d'autres ». La mondialisation s'est également montrée indifférente à la généralisation de la spéculation et de la corruption, à la dématérialisation de l'économie, à la suppression du plein-emploi, à la paupérisation absolue des peuples du Tiers-monde (à l’exception de l'amélioration du niveau de vie dans certaines économies en développement). Mais ajoutons encore que les choix de la mondialisation ont affaibli la démocratie au moyen d'un pouvoir atypique, je me permets d’utiliser ici le terme de « bancocratie », qui asphyxie les peuples et marginalise les États pour maximiser ses gains (Chevallier). Il s'agit d'un assemblage difficile à interpréter du point de vue de la théorie économique, mais qui conduit à des déséquilibres criants du type « épargne supérieure à la consommation » et « dépense inférieure à la production » et génère des crises récurrentes.
La reconnaissance des conséquences économiques néfastes de ces inégalités d'une ampleur considérable est en grande partie due à la stagnation économique déjà longue des économies avancées, qui a fait réapparaître la théorie plus ancienne d'Alvin Hansen sur l'avènement de la stagnation séculaire, réactualisée par Lawrence Summers (Negreponti-Delivanis, 2018). Les craintes justifiées d'une résultante positive entre les inégalités de distribution et le ralentissement de la croissance économique ont encouragé des études qui ont non seulement confirmé mais aussi renforcé ces craintes.
 
2a. Le rapport du FMI
 Le FMI (2015) notamment, établit dans un de ses rapports que lorsque les 20 % les plus riches de la population augmentent leur revenu de 1 %, la croissance ralentit de 0,08 % dans les cinq années suivantes, et inversement, une augmentation de 1 % du revenu des 20 % les plus pauvres de la population accélère la croissance de 0,38 % dans les cinq années  suivantes. 
 
2b. Le rapport de l'OCDE
Les constats issus d'un rapport récent de l'OCDE (2015) sont similaires à ceux du FMI, puisqu’il affirme que la montée des inégalités durant la période 1990-2010 a eu pour effet le ralentissement du rythme de croissance de ses pays membres de 4,7 %. Ces conclusions sont complétées par des interrogations qui tournent essentiellement autour du fait que les riches peuvent faire pression sur les gouvernements au moment des élections en votant pour l’un ou pour l’autre, afin d'empêcher une éventuelle augmentation des impôts, limitant ainsi la possibilité pour le secteur public de réaliser des investissements dans des travaux d'infrastructure, dans l'éducation et dans l'État-providence (Zandi ). En outre, cette inégalité qui dure depuis longtemps, jamais combattue par aucun gouvernement au contraire même, elle prend de l'ampleur  provoque un blocage psychologique qui se tourne contre la mobilité sociale, car elle donne l'impression que la situation ne peut en aucun cas s'améliorer (Zandi).

2c. Les inégalités ne favorisent guère les propensions au progrès
Comme il a été montré ci haut, la part des salaires dans les pays membres du G-7 a baissé de 5,8 % durant la période 1983-2006, et plus précisément de 8,8 % dans les pays membres de l'UE (Commission Européenne). Cette baisse, qui est évaluée entre 100 et 200 trillions de dollars, n'a pas profité à la consommation et encore moins à l'investissement (Rocard). Par ailleurs, sur 51 des 73 pays dans le monde sur lesquels ont été établies des statistiques, la part des salaires a reculé avec constance tout au long des 20 dernières années. Comme il ressort d'estimations, entre les années 1999 et 2007, la productivité des travailleurs, au niveau mondial, a augmenté de 30 %, et les salaires réels de seulement 18 % (Artus et Virard). Cette baisse verticale de la part du travail en faveur des profits dans le PIB des économies avancées s'est accompagnée d'une vague de réformes qui eut pour résultat le recul de la protection des travailleurs. Cette baisse ayant eu lieu surtout au sein de l'UE et davantage encore dans les économies endettées du sud de l'Europe, il n'est donc pas excessif de parler d'acharnement contre le travail (Negreponti-Delivanis, 2007). L'absence d'intervention de l'État n'a pas amélioré, en ces temps particulièrement délicats, la situation de l'emploi qui ne cesse d'empirer. Ainsi, on enregistre une perte considérable de la part du travail et, au profit du capital. Cette situation devrait durer encore et même s'aggraver, à cause de l'introduction et de la généralisation d'un stratagème qui présente comme indépendants des travailleurs embauchés pour des emplois précaires et temporaires, lesquels travailleurs sont ainsi privés de toute forme de protection (Alderman). Ce système amoral occupe déjà les tribunaux, surtout en Europe, mais pour l'heure, aucun résultat définitif n'a suivi. L'Europe, sous prétexte que la régulation excessive des marchés freine la compétitivité, n'a pas résisté à la tentation d'installer une anarchie de plus en plus importante sur le marché du travail. Cette évolution défavorable renverse les hypothèses de base sur lesquelles s'appuie la fameuse fonction néoclassique de production et répartition des revenus, la fonction de Cobb-Douglas, qui s'ouvre  en trois directions  essentielles : la première étant la libre circulation du travail et du capital, la deuxième, le bouleversement apporté dans l'économie par le stade post-industriel de développement et la troisième les nouvelles technologies. À cause de la mondialisation, le niveau du salaire des ouvriers dans les économies avancées est concurrencé par son équivalent des économies en développement et, naturellement, est tiré vers le bas. Il se peut que la prévision bien connue des néoclassiques de l'égalisation des deux niveaux de salaire vers le haut soit théoriquement fondée, mais elle requiert des conditions préalables qui ne sont pas remplies à l'heure actuelle.
Ces inégalités excessives  de la répartition des revenus aux dépens de la part des salaires et en faveur des profits crée une abondance d'épargne dans l'économie mondiale qui ne peut plus être absorbée par l'investissement. Ce déséquilibre général fixe la valeur du taux d'intérêt à un niveau très bas et souvent négatif, semblant vérifier la théorie de l'arrivée du stade de stagnation éternelle (5).
Plus précisément   États-Unis, où les tendances générales de l'économie ne diffèrent pas de celles de l'Europe, même si les profits des années 2009-2017 étaient, après prélèvement des impôts, supérieurs de 31 % en tant que pourcentage dans le PIB par rapport à ceux des cinquante années précédentes, l'investissement était au contraire, dans la même période, de 4 % inférieur en tant que pourcentage dans le PIB. Les profits les plus élevés proviennent de la hausse du prix des actions et non des investissements productifs (The Economist, 2018).
 
2d. Comment les milliardaires investissent (The Economist, 2018)
Les millionnaires du monde entier font de moins en moins appel aux banques car elles ont créé leurs propres family offices (bureaux de gestion de patrimoine), employant un personnel nombreux, hautement qualifié et largement rémunéré. L’acquisition de ces family offices nécessite de posséder une fortune de plus de 100 millions de dollars, d’appartenir au 0,001 % de la population mondiale, et leur nombre ne cesse d’augmenter en raison d’une très grande inégalité de revenus. La stratégie de ces family offices n'est pas nouvelle. Cela a commencé avec John D. Rockefeller en 1882, et l’on évalue déjà leur nombre entre 5 000 et 10 000 dispersés en Amérique, en Europe et en Asie. On estime que ces family offices traitent plus de 4 000 milliards d'actifs, ce qui correspond à environ 6 % de la valeur des marchés boursiers mondiaux.
Les dangers liés à la gestion de ces sommes énormes par un petit nombre d’investisseurs sont évidents. Ceux-ci peuvent notamment déstabiliser le système financier, ou, forts de leur puissance, bénéficier d’une information inaccessible à l’investisseur moyen, ils pratiquent la fraude fiscale et, bien sûr, minimisent l'investissement productif, conséquence de l’important recul de la classe moyenne en Europe, à cause de l’explosion des inégalités.
En matière d'investissement, les milliardaires ont une nette préférence pour le marché boursier, renforcent ainsi l'économie virtuelle par rapport à la réelle, et ne contribuent pas à la croissance.

2e.  Les inégalités profondes réduisent l'espérance de vie des plus pauvres (Tavernise)
La conséquence peut-être la plus dramatique des inégalités désormais incontrôlées dans la répartition des revenus a été mise en lumière par des économistes de la Brooking Institution qui en ont conclu que « les pauvres ne perdent pas seulement leur revenu et leur qualité de vie, ils perdent aussi des années de vie ». Et la perte d'années de vie chez les pauvres augmente en même temps que le degré d'inégalités. Autrement dit, chez les hommes nés en 1920, entre les 10 % les plus riches et les 10 % les plus pauvres, l'écart était de 6 ans. Cet écart double chez les hommes nés en 1950. La durée de vie moyenne des plus riches est de 87,2 ans et de 73,6 chez les plus pauvres. Par conséquent, les inégalités de revenu tuent les plus pauvres.

2f. Les inégalités excessives mettent en péril la démocratie
On vient  se demander dans quelle mesure la démocratie  peut se satisfaire d'une forme extrême d'inégalité dans la répartition des revenus telle que celle qui s'est installée dans les économies avancées mais aussi dans certaines économies en développement. À cela, on ne peut qu’en déduire que la démocratie n'existe pas, ce dont attestent ces proverbes venant du berceau de la démocratie :
• Une démocratie parfaite est une démocratie qui n'a ni trop de citoyens riches ni trop de citoyens pauvres (Thalès de Milet, 643-548 av. J.-C., philosophe grec).
• Notre démocratie s'autodétruit car le droit à la liberté et à l'égalité a été violé, car elle a appris aux citoyens à considérer l'arrogance comme un droit, l'illégalité comme la liberté, l'impertinence de la parole comme l'égalité et l'anarchie comme le bonheur (Isocrate, 436-338 av. J.-C., orateur athénien).
En outre, il a été avancé que les inégalités de distribution créaient également des inégalités entre les citoyens en matière de droits démocratiques, la démocratie telle que mise en œuvre étant représentative et les citoyens n'ayant aucune confiance dans les partis politiques (Alternatives Économiques, 2019).


Partie II. Propositions novatrices pour combattre les dangers
 
Les dangers liés à l’explosion des inégalités dans la répartition des revenus et de la richesse ont commencé à augmenter au sein des économies avancées. La forte montée en puissance des populistes et le mouvement des « gilets jaunes » sont une réaction retentissante de nombreuses personnes dont la voix n’était pas entendue à l’époque de la mondialisation. Certains responsables français parmi les autres ont exprimé la conviction que la zone euro risquait de s’effondrer si les inégalités n’étaient pas corrigées (Kauffmann). La recherche de moyens qui permettraient de réduire les inégalités n’est pas nouvelle, elle figure même parmi les préoccupations traditionnelles de la politique keynésienne. Or, les efforts s’affaiblissent dès que la cosmothéorie libérale entre en vigueur. Bien que nombre d’idées de J.R. Keynes coïncident avec celles des socialistes, il convient de noter qu’il ne cherchait pas à faire adopter des mesures socialistes, mais seulement à protéger le capitalisme qui, selon lui, était menacé par ses excès. Ce sont justement les extrêmes dans la répartition des revenus et des richesses(6) qui laissaient jusqu'à présent indifférents les responsables des économies capitalistes − et restaient par conséquent hors de toute discussion − qui sont à la base d'une intense réflexion et de propositions novatrices, et sont maintenant reconnus comme un problème épineux, à la fois social et économique, qui doit être traité. Et puis, contrairement aux périodes précédentes, outre la proposition de mesures visant à contrôler les inégalités dont la nature et l'étendue étaient inconcevables jusqu’à tout récemment, on observe également une sorte de colère à l’encontre des riches. Cette colère, qui a débouché sur des propositions concrètes afin de renverser la situation, peut s’interpréter comme une réaction face à la façon peu correcte d'acquérir souvent une richesse colossale, mais également comme la somme de leurs effets négatifs sur l'économie et la société.

1. Comment les fortunes colossales sont acquises

Dans cette section, il sera question de deux sources d’enrichissement considérable qui, bien que n’étant pas illégales, font l’objet de vives critiques, et pourraient bien ouvrir la voie à des mesures visant à les freiner.

1a. Le retour des héritiers (Alternatives Économiques-dossier, 2019)
Il y a trois façons légitimes de devenir riche, qui sont les suivantes: Premièrement, avoir un travail extrêmement bien rémunéré. Deuxièmement, hériter d'une grande fortune et enfin troisièmement, naître au bon moment, au bon endroit et dans la bonne famille. Parmi ces trois façons légales, c’est la deuxième qui prévaut dans la période que nous traversons actuellement, mais c’est aussi celle qui apparaît, preuves à l’appui, comme le principal facteur de création d’inégalités. En France, le patrimoine total des ménages représentait 4,9 années de revenu net disponible en 1980, et maintenant il représente 8,3 années (Terra Nova). La part des héritages dans le patrimoine total des ménages s'élevait à 44 % en 1970 et à 63 % en 2010, ne laissant aucun doute sur le fait que depuis 1980, une génération nouvelle et puissante d'héritiers est née. Cette augmentation de la richesse des ménages est principalement le résultat de la hausse significative des prix de l'immobilier. L'augmentation du poids spécifique des héritages dans la richesse totale, après 1980, est pour beaucoup la conséquence de la mondialisation, qui a fait baisser les salaires.
L’économiste Thomas Piketty traduit de la façon suivante la hausse de l’importance des héritages depuis 1980 (2013): « Le passé tend à dévorer l'avenir: les richesses venant du passé progressent mécaniquement plus vite, sans travailler, que les richesses produites par le travail ». Ce renversement s’explique par la baisse ou la stagnation des salaires, par une fiscalité favorable aux plus riches et par le fait que les revenus du patrimoine augmentent plus vite que les salaires. L’accroissement de l’importance du mode d’enrichissement par l’héritage ne favorise pas la croissance, car elle limite le nombre de ceux qui ne doivent leur réussite qu’à eux-mêmes. De plus, en raison de l’augmentation de l’espérance de vie, les fortunes sont désormais concentrées entre les mains de personnes âgées de 60 à 80 ans, tandis que l’on hérite entre 40 et 60 ans. L'âge moyen auquel une personne hérite aujourd'hui est de 50 ans, contrairement à la période antérieure à 1980, lorsque les héritiers étaient plus jeunes, âgés d’en moyenne 42 ans. 
 
1b. Autres moyens d'enrichissement (à moitié légaux/à moitié illégaux)
Paradis fiscaux
Les paradis fiscaux, dont on estime qu'ils dissimulent 32 000 milliards de dollars, ne peuvent plus être vus comme illégaux car dans les faits, ils sont tolérés par l'UE et par le monde entier. Cette tolérance est le résultat de la mondialisation, dont l'idéologie de base favorise la libre circulation des capitaux et la quête du maximum de profit possible. Or, leur existence et leur développement constant partout dans le monde peuvent difficilement être considérés comme légitimes, car on sait qu’ils ont des conséquences nullement morales. Je n'en mentionnerai que quelques-unes. Premièrement, les paradis fiscaux faussent la concurrence, car les entreprises qui y ont des comptes ne paient pas d’impôts, ce qui leur confère des privilèges particuliers par rapport à toutes celles qui y sont soumises et se trouvent ainsi dans une position plus difficile. Deuxièmement, cela crée une situation d'injustice. Troisièmement, ceux qui recourent aux paradis fiscaux restreignent les possibilités de l'État social, qui est indispensable et sert essentiellement les besoins des plus pauvres.

Trafic illicite d'argent volé
Dans les pages de son livre intitulé Moneyland, l'auteur (Oliver Bullough) raconte les voies illégales qu’empruntent des sommes énormes de pays mal gérés et qui proviennent de l’argent volé aux pauvres. Ce trafic fabuleux bénéficie du soutien d’avocats, de banquiers, de comptables bien connus etc., tandis que des sommes colossales ne sont pas utilisées là où elles sont souvent nécessaires. Par exemple, l'auteur rapporte le vol de médicaments et de matériel médical par le système de santé ukrainien, qui a causé la mort de nombreux patients. Il situe le Moneyland dans un immeuble de première classe, au centre de Londres qui réunissait en son sein pendant un certain temps, et sous le régime du secret absolu, des multimillionnaires qui envoyaient leur argent « invisible » dans les paradis fiscaux, payant pour leur anonymat des sommes considérables. L'auteur affirme que dans cet immeuble londonien du Moneyland, 10 millions d'entreprises ont été enregistrées en 16 ans. Pour conclure, la circulation incontrôlée des capitaux, prônée par les néolibéraux, car selon eux elle sert la liberté et la démocratie, conduit facilement, comme le prouvent maintes situations, à l’impunité pour des individus qui, après avoir détroussé leur patrie et ses habitants pauvres, sont devenus richissimes, dans un autre pays et sous un faux nom.
  
Exploitation des employés
Une autre source immorale de richesse, qui devient de plus en plus préoccupante de nos jours, en tant que conséquence négative supplémentaire de la mondialisation et de l'affaiblissement de l'État interventionniste, est l'exploitation multiple des travailleurs. Le recul progressif du plein-emploi et la déréglementation du marché du travail défavorisent le recrutement et l'emploi réguliers de travailleurs. Ces pratiques ne sont pas légales mais sont pourtant tacitement tolérées comme, notamment, l’emploi de personnes à temps partiel pour un salaire extrêmement bas et que les employeurs finissent par sur-employer, sans aucune couverture sociale. Si ces pratiques ne sont pas dénoncées, c’est en raison d’un taux de chômage élevé dans de nombreuses économies.
 
2. Des propositions sans précédent pour réduire les inégalités

Pour la première fois dans l'histoire économique, l’apparition de tant de personnes richissimes, ayant fait fortune de façon souvent peu avouable, a provoqué une réaction durable à leur encontre, dans la société, dont une large part proteste parce que sa voix n'est pas entendue. Il en résulte une pléthore de propositions visant à limiter les richesses excessives, mais qui n’ont pas encore été mises en œuvre.
Comme on pouvait s'y attendre, il y a bien sûr des voix qui défendent les plus riches, affirmant que ceux-ci ne récoltent qu'environ 2 % de ce qu'ils génèrent, tandis que les 98 % restants améliorent le bien-être des consommateurs (Wilkinson). Pour appuyer leur point de vue, ils mettent en avant l'exemple du Dr Gary Michelson, chirurgien spécialiste de la colonne vertébrale, milliardaire, et dont la fortune s'élève à 1,8 milliard de dollars. Cette énorme fortune est le fruit de son travail, de ses capacités remarquables qui améliorent de manière déterminante la qualité de vie des habitants de Los Angeles surtout, où il vit lui-même, lui qui offre une vie normale à ceux qui, autrement, seraient cloués dans fauteuil roulant.
Mais, comme « l’hirondelle ne fait pas le printemps », des voix indignées se font entendre face aux inégalités abyssales, et proposent des mesures concrètes. Ces mesures ne peuvent que consister en différentes formes d’imposition sur les biens ou les successions.
Concernant l’impôt sur les grandes fortunes, certains soutiennent, surtout en France, que les riches concernés risqueraient de quitter le pays. Or, du moins en France, cette peur n'a pas lieu d’être.

2a. Propositions pour un impôt sur la fortune (Cohen, Astor)
Et tandis qu'en Europe, même dans les pays scandinaves, la notion d'impôt sur la fortune a été abandonnée, essentiellement en raison de difficultés de mise en œuvre, il convient de souligner que cette réflexion est en train de renaître aux États-Unis et a été sérieusement abordée lors du sommet de Davos de cette année. Cette idée est également encouragée par la baisse constante de la contribution fiscale de la classe moyenne par rapport à la population totale, ce qui est inévitable avec la répartition actuelle des revenus qui assure une croissance de 46 % du PIB au 1 % le plus riche de la population. Alexandra Ocasio-Cortez, la porte-parole du Parti démocrate, se basant sur le désir de 3 Américains sur 4 exprimé lors d'un récent référendum, a proposé un impôt annuel sur la fortune égal à 2 % et qui s’appliquerait aussi bien aux actions, à l'immobilier qu’aux œuvres d’art et concernerait les fortunes d’une valeur supérieure à 50 millions de dollars. Par la suite, cet impôt s’élèverait à 3 % pour les fortunes de plus d’un milliard de dollars. Selon les estimations, une telle mesure rapporterait 2,75 milliards de dollars en dix ans. La proposition d'Alexandra Ocasio-Cortez rejoint celle du sénateur Bernie Sanders, qui avait également soutenu en 2017 l’impôt sur la fortune, rappelant la déclaration de Roosevelt, lequel mettait en garde contre les milliardaires s’ils venaient à acquérir un pouvoir excessif. Aux États-Unis, outre les Démocrates, un certain nombre de Républicains adhèrent également à cette idée.

2b. Propositions pour une imposition élevée des héritages
La période 1980-2019 qui, selon une étude portant sur la France, se caractérise par l’augmentation du poids spécifique des héritages par rapport à la richesse totale, peut être considérée comme le « retour des héritiers », comme au 19ème siècle, lorsque les riches héritiers possédaient 80 % de la richesse totale. Cette façon d’acquérir une fortune affaiblit les arguments visant à justifier les inégalités selon lesquels « s’enrichir est difficile » et que les riches devraient donc être récompensés pour cela plutôt que punis. S’ouvre ainsi la voie à une imposition plus lourde des héritages. Cependant, bien qu'au 19ème siècle on se soit vivement préoccupé de la nécessité d'imposer plus lourdement les héritages afin de réduire les inégalités, il n’en va manifestement pas de même pour la période actuelle. En revanche, l’opinion de Milton Friedman semble autrement plus convaincante : « Il n’est pas logique de faire ce que l’on veut avec son revenu de son vivant et de ne pas pouvoir le laisser à ses héritiers ».


Conclusion

Mêmes les néolibéraux ont fini par prendre conscience des dangers liés aux inégalités extrêmes dans la répartition des revenus, qui se sont introduits dans tous les domaines et se présentent sous diverses formes. Cela est surtout dû au fait qu’il est généralement reconnu que les grandes inégalités sont condamnables non seulement parce qu'elles sont source d’injustice sociale, mais aussi parce qu'elles constituent un obstacle sérieux à la croissance. La menace d'une stagnation séculaire dans les économies avancées d'aujourd'hui a donné lieu à une révision des vues néolibérales plus anciennes sur l'inégalité des revenus et la répartition de la richesse. Mais au-delà des menaces d’inégalités de croissance incontrôlées, les dangers concernent également la démocratie libérale, ce système occidental imposé après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La démocratie libérale, jusque récemment, se prévalait d’être un système sans successeurs, et il était certain que tous les peuples du monde l'accepteraient dès lors qu’ils auraient surmonté un certain degré de développement. Les choses ont cependant pris une tournure inattendue. En effet, la démocratie illibérale, soutenue par les populistes, s'est rapidement étendue partout dans le monde, remplaçant non seulement la démocratie libérale, mais aussi la mondialisation et le néolibéralisme/capitalisme.
Comme je l'ai déjà soutenu dans mes dernières publications (Negreponti-Delivanis, 2018a), il n'est pas du tout certain que ce nouveau système, non dépourvu d’inconvénients manifestes, ne comporte pas suffisamment d'éléments positifs. Il convient de garder à l’esprit que cela a également contribué à sensibiliser les autorités compétentes sur l’avenir du monde, sur la nécessité de s’attaquer efficacement à ce désastre que représente le fossé des inégalités.
Bibliographie
« A boom like no other » (2018), The Economist, 26 mai.
Alderman, Liz (2017), « Regulators turn to Europe's on-demand economy », The International New York Times Edition, 3 septembre.
Alternatives Économiques (2017), no 366, mars.
Alternatives Économiques (2019), no 117, février.
Alternatives Économiques (2019), dossier no 387, février.
Bellos, S. (2018), « The geographical pivot of History » (1904). Cité et analysé dans un très bon article de Sotirios Bellos (2018), « Η Ευρωπαϊκή οικονομική κρίση και η Γερμανία » [La crise économique grecque et l'Allemagne], Foreign Affairs, The Hellenic Edition, février/mars 2018, p. 86-107.
Bianco, A.,  L. Lavelle (2000), « The CEO Trapp », Business Week, 11 décembre.
Bullough, Oliver (2018), Moneyland, St Martin's Press, U.S.A.
Cohen, Patricia and Maggie Astor (2019), "Proposan to tax the wealth gain traction, International New York Times, 11 février.
Commission Européenne.
Diamond, Larry et Marc F. Plattner ; textes : Francis Fukuyama, Robert Kagan, Larry Diamond, Thomas Carothers, Marc F. Plattner, Philippe C. Schmitter, Steven Levitsky, Lucan Way, John Hopkins University, éditeurs de Democracy in decline ? (2015).
Eddy, Melissa (2017), « Germany's elusive prosperity », The International New York Times Edition, 23-24 septembre.
FMI (2015), « Causes and consequences of income inequalities : a global perspective ».
Gelles, D.  (2018), « Millions at the top, and a pittance below », The International New York Times Edition, 29 mai.
Guvenen, Faith, Greg Kaplan, Jae Song, Justin Weidner, « Life times incomes in the United States over six decades », repris par Patricia Cohen (2017), « Why pain persists as incomes rise », The International New York Times Edition, 18 septembre.
        Kauffmann S. (2019), "Macron Puts Germany on Trial", 7 mai.
Kearney, S. Melissa (2017), "How should government's address inequality ?" (putting Piketty into practice), Foreign Affair, novembre/décembre, p.133 et suiv.
Kristensen, J., Directeur du TJN de Grande Bretagne: On n’a jamais vu des inégalités pareilles depuis la Révolution Française (republié dans le journal grec To Vima).
« La libéralisation  financière nourrit les inégalités » (2016), Alternatives Économiques, no 353
« Le retour des héritiers » (2019), Alternatives Économiques, no 387, février
“Model Deutschland όber alles” (2012), The  Economist, 14 avril.
Chevallier, M. (2012) « Faut-il limiter le salaire des patrons ? », Alternatives Économiques, no 315, juillet/août).
Mises, L. (2017), « The heart of nazism was national self-sufficiency », Foundation for Economic Enducation, 27 janvier. Extrait du livre Le gouvernement omnipotent - De l'État totalitaire à la guerre totale (1944).
Negreponti-Delivanis, M (2007), Μεταρρυθμίσεις, Το ολοκαύτωμα των εργαζομένων στην Ευρώπη [Restructurations, L'élimination des travailleurs Européens], éd. Fondation Delivanis et Livani, Athènes.
Negreponti-Delivanis, M. (2012), « The end of the Eurozone: European North against European South », 29 juillet (Web), The Hellenic News of America, 23 août, Real-World Economics Review Blog, 4 septembre, Congo/European Business, 24 août 2012, Big News Network, 24 août, Romanian Distribution Commitee Magazine, 2012, Vol. 3, No 3, p. 5-30.
Negreponti-Delivanis, M. (2018), La fin de la domination économique de l’Occident, Fondation Delivanis et L’Harmattan (à paraître), Partie Ι.
Negreponti-Delivanis, M., (2018a) 15/11-18/11.2018 report at the international conference at the University Valahia in Targoviste(under publication), "The populist political parties and their overthrow in the prevalent
OCDE (2015) « Tous concernés: pourquoi moins d'inégalité profite à tous ».
Piketty, Thomas (2013), Le capital au XXIe siècle, Le Seuil.
PNUD.
Rodrik Dani (2018), "The New deal as true populism", International New York Times, 23 février.
Sachs, D. Jeffrey, Kotlikoff Laurence J., « Smart machines and long-term misery », NBER Working Paper No.18629, 12/2012 NBER Program(s) : PE et Eric Brynjolfsson, Andrew McAfee, Michael Spence (2014), New World Order, F.A. juin/août, p. 44-53.
Saez, E. et Zucman, G. (2016), "Economic growth in the United States: a tale of two countries", Washington center for equitable growth, Working paper.
Chavagneux, C. (2019), « Faire payer les riches: ne refusons pas le débat », Alternatives Économiques, no 388, mars.
Tavernise, S. (2016), "Widening gap in wealth plays out in life spans", The New York Times International Edition, 13 avril.
The Economist (1999), 8 mai.
The Economist-leader (2018), 15 décembre.
Terra Nova (2018), "Réformer l'impôt sur les successions".
Wilkinson,Will (2019), "In defense of those bad billionnaires", International New York Times, 24-24 février.
World of Work Report-TWN Info Service on Finance and Development, 23 octobre 2008, Τhird World Network-Labour: "Income inequality expected to rise to financial crises", publié dans SUNS No 671, 20 octobre 2008.
Zandi, M. (2017), "What does rising inequality mean for the macro economy ?", in After Piketty, éd. Heather Boushey, Harvard University Press.


Notes

1. L’économiste italien créa, au milieu du 20e siècle, un indicateur permettant de mesurer le niveau d'inégalité de la répartition des revenus personnels. Cet indicateur varie de 0, soit l'égalité parfaite (tous les revenus sont égaux) à 1, soit l'inégalité extrême (une seule personne touche 99 % du revenu et tous les autres, 1 %).
2. Les chiffres de la Rιserve fιdιrale sont similaires aux rιsultats obtenus : il y a dix ans, la part des salaires dans le PIB amιricain s'ιlevait ΰ 70 %, contre 61 actuellement. Cet ιcart considιrable reprιsente les bιnιfices tirιs des investissements par les trθs riches
3. Qui ne diffèrent pas de la situation des autres économies avancées, la tendance étant similaire.
4. Ludwig von Mises (1881-1973) enseigna à Vienne et à New York et collabora étroitement avec la Foundation for Economic Education. Il est considéré comme le théoricien le plus éminent de l'École de Vienne du 20e siècle. L’article a d’abord été publié en anglais le 17 janvier 2017 et est présenté en grec avec la permission de la Foundation for Economic Education en collaboration avec le Centre d'études libérales Markos Dragoumis (KEFIM).
5. Théorie formulée pour la première fois par l'économiste Alvin Hansen en 1933, elle semble se vérifier aujourd'hui, reprise par Lawrence Summers et d'autres.
6. Telles qu’analysés dans la Partie I de cet article.